Analize

image description

Aktivna trgovina akcijama ili popularni trejding je kupoprodaja hartija od vrednosti sa namerom da se drže na kratak period. Ovakva investiciona strategija teži da iskoristi kratkoročno kretanje cena sa fokusom na visoko likvidna tržišta kao što su akcije, valute, opcije i derivati.

Pročitajte