Kursevi

Program nastave i cena

image description

Program za osnovni kurs berzanskog trejdinga

Finansijska tržišta

Najveće berze na svetu, najvažniji učesnici na tržištu, primarno i sekundarno tržište

 

Finansijski instrumenti

Akcije, forex, fjučersi, CFD ugovori, ETF

 

Fundamentalna analiza

Makroekonomski pokazatelji, faktori kompanije (vesti i objave rezultata), ekonomski kalendar i racio brojevi.

Praktičan rad - simulacija fundamentalne analize na najpoznatijim kompanijama. Svaka situacija je realna i različita, a program je osmišljen tako da polaznici vide kakvi su sve scenariji na berzi mogući.

 

Tehnička analiza

Trend i linije trenda, vrste grafikona, japanske svećice, podrška i otpor, korekcija i zaokret trenda, pokretni proseci, indikatori i oscilatori, poznate formacije na grafikonu

Praktični rad u koji spada:

 • Učenje crtanja grafikona (na posebnoj platformi) i praktičnoj primeni svega naučenog na samom grafikonu. Biće obrađen veliki broj grafikona (grupno i individualno, na časovima a i kod kuće).
 • Štampani materijal- kao i za ostale oblasti tako i za tehničku analizu, polaznici će dobiti praktikume sa pitanjima i slučajevima Iz prakse (ovaj deo ćemo svi zajedno prolaziti na časovima)
 • Akcije, CFD ugovori, ETF, forex i fjučersi

 

Proces investiranja

U ovoj oblasti ćemo nadograditi osnovno znanje iz tehničke i fundamentalne analize sa dodatnim znanjem koje je podjednako potrebno za najbolje donošenje odluka sa sl. temama.

 • Investicioni i tržišni ciljevi
 • Realistični ciljevi (problem koji se javlja kada nema realističnih ciljeva)
 • Izbor odgovarajućeg instrumenta i berze (prilagođeno svakom investitoru individualno)
 • Investicione strategije i sklonost ka riziku
 • Trejding plan
 • Praktičan rad na individaulnoj strategiji investiranja i planu trgovanja

 

Upravljanje rizikom

 • Vrste rizika u trejdingu
 • Osnovni koncept rizik/prinos
 • Definicija leveridža i margine
 • Koncept upravljanja rizikom portfolija
 • Praktičan rad: Konkretni primeri i zadaci

 

Psihologija trgovanja

Jedna od najvažnijih oblasti. Iskusni trejderi će sa vama podeliti svoje iskustvo kao i najvažnije stvari na koje morate obratiti pažnju kako biste izbegli greške i psihološke zamke u trejdingu.

 

Korišćenje platforme za online trading i upravljanje nalozima i tgovanjem

 • Prikazi na platformi i davanje naloga
 • Vrste naloga i kada se koji nalog koristi
 • Vežba - davanje naloga

 

Cena

Cena osnovnog kursa za berzanski online trejding je 69.999 dinara.

Popust za studente i grupne upise.