Globalno trgovanje

Leveridž i trgovanje na margini

image description

Hartije od vrednosti: Definicija margine

Za hartije od vrednosti, definicija margine obuhvata tri važna koncepta: Margin kredit, Margin depozit i Margin zahtev. Margin kredit je iznos novca koji investitor pozajmljuje od svog brokera da kupi hartije od vrednosti. Margin depozit je iznos kapitala koji investira klijent za kupovinu hartija od vrednosti na Margin računu. Margin zahtev je minimalni iznos koji kupac mora položiti na račun i on se obično izražava kao procenat od trenutne tržišne vrednosti hartije. Margin depozit može biti veći ili jednak Margin zahtevu. Ovo možemo izraziti kroz jednačine:

 • Margin kredit + Margin depozit = Tržišna vrednost hartije
 • Margin depozit >= Margin zahtev

Pozajmljivanje novca za kupovinu hartija od vrednosti je poznato kao "kupovina na margini". Kada investitor pozajmljuje novac od svog brokera, on mora da otvori Margin račun sa brokerom, potpiše odgovarajući sporazum i da se, potom, pridržava brokerskom Margin zahtevu. Kredit na računu klijenta je kolaterizovan njegovim hartijama i novcem. Ako vrednost akcija padne previše, investitor mora položiti više novca na svoj račun, ili prodati deo akcija.

Roba (Commodity): Definicija margine

Kod robe, margina je iznos kapitala dostavljen od strane investitora za podršku fjučers ugovoru. Ovo se može izraziti kroz jednačine:

 • Kolateral = Visine kapitala potrebnog za podržavanje fjučers ugovora
 • Kolateral >= Margin zahtev

Margin zahtevi za sve vrste fjučersa se formiraju od strane svake berze posebno, kroz obračun algoritma poznatog kao SPAN margining. SPAN (Standardna Portfolio Analiza Rizika) procenjuje ukupni portfolio rizik računajući najgori mogući scenario koji se može desiti tokom određenog vremenskog perioda (obično jedan trgovački dan). To se radi izračunavanjem dobitaka i gubitaka koje bi portfolio doneo pod različitim tržišnim uslovima.

Kao i kod hartija od vrednosti, i kod roba postoje inicijalni i održavajući Margin zahtev. Oni su obično postavljeni od strane berzi u procentu od trenutne vrednosti fjučers ugovora, koja se bazira na volatilnosti i ceni ugovora. Inicijalni Margin zahtev za fjučers ugovor je iznos novca koji se mora staviti kao zalog za otvaranje pozicije na ugovoru. Da biste mogli da kupite fjučers ugovor, morate ispuniti ovaj uslov, što znači da morate deponovati ili da već imate određeni iznos novca na vašem računu.

Margina zahtev za održavanjem jeste iznos koji morate održavati na vašem računu da biste podržali fjučers ugovor i predstavlja najniži nivo do kojeg vaš račun može da padne, pre nego što se deponuju dodatna sredstva. Cenovne pozicije roba se menjaju i označavaju svakodnevno na tržištu, a Vaš račun se prilagođava za bilo koji dobitak ili gubitak koji se javlja pri tim promenama. Upravo zbog te volatilnosti cena roba, moguće je da vrednost robe padne do tačke na kojoj je stanje na Vašem računu ispod Margin zahteva potrebnog za održavanje. Ako se to desi, broker će Vas nazvati i zamoliti da deponujete dodatna sredstva kako biste ispunili Margin zahteve.

Sistem praćenja margina u realnom vremenu

Margina se može pratiti u realnom vremenu ukoliko koristite licenciranu i registrovanu platformu za trejding kako bi mogli da vidite rizike trgovanja u svakom trenutku dana. Takav sistem real-time margina primenjuje Margin zahteve tokom dana za sve nove transakcije kao i postojeće i sprovodi Margin inicijalne zahteve na kraju svakog dana, istovremeno likvidirajući pozicije u realnom vremenu umesto poziva brokera kako bi poboljšao efikasnost trgovanja.

Model izračunavanja margina

Margin zahtevi se obračunavaju bilo na osnovu pravila i / ili na osnovu rizika.

Osnove obračuna margina

 • Margin sistem zasnovan na pravilima: Unapred definisani i statički proračuni se primenjuju na svakoj poziciji ili unapred definisanim grupama pozicija ("strategija").
 • Margin sistem zasnovan na riziku: Berze procenjuju maksimalni jednodnevni rizik na svim pozicijama u portfolio.

Dostupni proizvodi

 • Reg T računi: Akcije američkih kompanija, opcije na akcije i indekse, fjučersi i jedinice investicionih fondova.
 • Svi računi: Forex, obveznice, kanadske, evropske i azijske akcije i kanadske opcije.
 • Portfolio Margin računi: Američke akcije, opcije, fjučersi i jedinice investicionih fondova.
 • Svi računi: Svi tipovi fjučersa. Svi tipovi opcija izvan američkog i kanadskog tržišta.

Margin zahtevi za svaki traženi ugovor nalaze se na sajtovima odgovarajućih berzi. Rezime zahteva za najznačajnije fjučers ugovore, kao i linkovi ka berzanskim sajtovima dostupni su na kartici Fjučers & FOPS.

Nivo leveredža

Nivo leveridža treba biti optimizovan u zavisnosti od istrumenta kojim trgujete i njegovih redovnih promena cena. Nivo leveredža se razlikuje i zavisi od brokera preko čije platforme trgujete. U Srbiji jedino sponzor akademije preko svoje trgovačke platforme TWS (link ka Sintezi) omogućava marginsko trgovanje i za akcije, fjučerse i metale, sa rasponom margina:

 • Akcije - u toku dana je moguće kupiti akcije za 4 puta veći iznos u odnosu na stanje keš računa , odnosno za 2 puta veći iznos ako investicionu poziciju držite preko noći (tj. posle završetka regularnog radnog vremena berze)
 • CFD ugovori - 10 puta veći iznos u odnosu na stanje keš računa
 • Fjučers ugovori - 15 puta veći iznos u odnosu na stanje keš računa za trgovanje robnim fjučersima ili 33 puta veći iznos za američki indeks S&P 500, itd...
 • Forex – od 30 do 50 puta veći iznos od stanja na keš računu
 • Metali
Metali Inicijalna Margina Margina Održavanja
Gold Spot USD/oz. London 6.25% 5%
Silver Spot USD/oz. London 14.85% 9%