Analize

image description

Fundamentalna analiza pokušava da objasni promene cena na finansijskim tržištima pod uticajem faktora koji potiču iz političkog i ekonomskog okruženja. Navedeni faktori se mogu podeliti u dve grupe: mikroekonomski (faktori kompanije) i makroekonomski (politički i ekonomski faktori zemlje u kojoj kompanija posluje).

Pročitajte
image description

Američko tržište akcija je pretrpelo oštar pad u periodu od 26. januara do 8. februara, posle dugog perioda rasta cene akcija cca 28 % (od druge polovine maja 2017). U relativnom smislu, radi se o korekciji koja je tržište vratila na kraj novembra prošle godine, odnosno pad je iznosio oko 10%, što je ipak 50% manje od korekcije iz oktobra 1987 (23% pad) i velike krize. Krajem prošle nedelje tržište se stabilizovalo blagim rastom svih indeksa.

Pročitajte
image description

Aktivna trgovina akcijama ili popularni trejding je kupoprodaja hartija od vrednosti sa namerom da se drže na kratak period. Ovakva investiciona strategija teži da iskoristi kratkoročno kretanje cena sa fokusom na visoko likvidna tržišta kao što su akcije, valute, opcije i derivati.

Pročitajte